Đã có lịch kiểm tra chung cho tuần 9 (từ ngày 15 tháng 10 đến ngày 20 tháng 10). Phụ huynh theo dõi cập nhật đôn đốc nhắc nhở con em mình tập trung ôn bài để có kết quả cao.

Xin cảm ơn sự hợp tác giữa gia đình và nhà trường./.

Chi tiết thời khoá biểu download tại đây

 

Đã có lịch kiểm tra chung cho tuần 8 (từ ngày 8 tháng 10 đến ngày 13 tháng 10). Phụ huynh theo dõi cập nhật đôn đốc nhắc nhở con em mình tập trung ôn bài để có kết quả cao.

Xin cảm ơn sự hợp tác giữa gia đình và nhà trường./.

Lịch Kiểm Tra Chung Tuần 8