TKB

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên và học sinh trong học kì II năm học 2018-2019. Nên bộ phận chuyên môn nhà trường có sự thay đổi về thời khoá biểu, quí thầy cô cập nhật để thuận tiện trong công tác giảng dạy. Áp dụng  (ngày 02 tháng 01 năm 2019)

Chi tiết thời khoá biểu mới cho học kỳ II năm học 2018-2019. Download tại đây

TKB

Tạo điều kiện thuận lợi cho GV có thời gian gặp lớp để trao đổi về kết quả thi học kì I năm học 2018-2019. Nên bộ phận chuyên môn nhà trường có sự thay đổi về thời khoá biểu, quí thầy cô cập nhật để thuận tiện trong công tác giảng dạy. Áp dụng từ tuần 19 (ngày 24 tháng 12  đến ngày 26 tháng 12 năm 2018)

Chi tiết thời khoá biểu Áp dụng tuần 19  (ngày 24 tháng 12  đến ngày 26 tháng 12 năm 2018) download tại đây

TKB

Do có sự thay đổi về chuyên môn, bổ sung thêm nhân sự. Nên bộ phận chuyên môn nhà trường có sự thay đổi về thời khoá biểu, quí thầy cô cập nhật để thuận tiện trong công tác giảng dạy. Áp dụng từ tuần 15 (ngày 26 tháng 11 năm 2018)

Chi tiết thời khoá biểu Áp dụng tuần 15 (ngày 26 tháng 11 năm 2018) download tại đây