TKBDo có sự thay đổi về chuyên môn để phù hợp với lịch thi giáo viên giỏi vòng trường. Nên bộ phận chuyên môn nhà trường có sự thay đổi về thời khoá biểu, quí thầy cô cập nhật để thuận tiện trong công tác giảng dạy. (Áp dụng từ ngày 01 tháng 10 năm 2018)

Chi tiết thời khoá biểu download tại đây