TKB

Do có sự thay đổi về chuyên môn, bổ sung thêm nhân sự. Nên bộ phận chuyên môn nhà trường có sự thay đổi về thời khoá biểu, quí thầy cô cập nhật để thuận tiện trong công tác giảng dạy. Áp dụng từ tuần 15 (ngày 26 tháng 11 năm 2018)

Chi tiết thời khoá biểu Áp dụng tuần 15 (ngày 26 tháng 11 năm 2018) download tại đây