Phát động Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trên Internet “Cùng chung tay đẩy lùi dịch Covid-19”

Tên file: HDPHPBGDPL_KH-57-The-le-cuoc-thi-cung-chung-tay-day-lui-dich-covid-19.pdf
Tải về

Thực hiện công văn số Số: 95/PGDĐT-NGLL của phòng GDĐT huyện Phú Giáo, ngày 03 tháng 4 năm 2020 V/v tham gia Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trên Internet “Cùng chung tay đẩy lùi dịch Covid-19”  Trường THCS Trần Hưng Đạo trân trọng giới thiệu thể lệ cuộc thi đến toàn thể CB.GV-CNV như sau: Quý Th/cô nghiên cứu thực hiện như công văn yêu cầu.

NGLL_CV 95 Thi cùng chung tay đẩy lùi dịch Covid-19.signed-1

Tác giả: thcstranhungdao