Phổ biến pháp luật “Luật lưu trữ”

Tên file: Thất-lạc-bản-đồ-quy-hoạch-gốc-khu-đô-thị-mới-Thủ-Thiêm-Tin-Tức-VTV24.mp4
Tải về
Tên file: Luat-Luu-tru-2011-03.12.2018.pptx
Tải về

Luat Luu tru 2011 (03.12.2018) lưu tru

Nhằm tạo điều kiện cho Giáo viên có điều kiện tiếp cận với Luật lưu trữ để thuận tiện cho công việc giảng dạy của mình. Nay bộ phận pháp chế nhà trường triển khai giới thiệu bộ luật lưu trữ “Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13 được Quốc hội khoá XIII thông qua ngày 11/11/2011 tại kỳ họp thứ 2. Chủ tịch nước ký Lệnh công bố ngày 25/11/2011. Luật Lưu trữ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2012.

Chi tiết Download tại đây

Tác giả: thcstranhungdao