Thời khoá biểu áp dụng từ ngày 18/03/2019 (Tuần 29)

Tên file: tuan-2930-2.pdf
Tải về
Do có sự thay đổi về chuyên môn nên BGH nhà trường có thay đổi lại Thời khoá biểu cho phù hợp với thực tế cự thể như sau? Quý thầy cô xem chi tiết tại đây.
Xin cảm ơn sự hợp tác giữa Giáo viên và Ban giám hiệu nhà trường.

Tác giả: thcstranhungdao