Thời khoá biểu (Giáo Viên) áp dụng từ ngày 7/01/2019

Tên file: gv-7-1-2019.pdf
Tải về

TKB

Do có sự thay đổi về chuyên môn, bổ sung thêm nhân sự. Nên bộ phận chuyên môn nhà trường có sự thay đổi về thời khoá biểu, quí thầy cô cập nhật để thuận tiện trong công tác giảng dạy. Áp dụng từ ngày 7 tháng 01 năm 2019

Chi tiết thời khoá biểu  download tại đây

Tác giả: thcstranhungdao