Luật PC Tác Hại Thuốc Rượu Bia

Đăng ngày: 2024-02-01 17:10:58
Sửa ngày: 2024-02-01 17:10:58
Người đăng: thcstranhungdao

Tên file: T.01.24-Luat-PC-Tac-Hai-Thuoc-Ruou-Bia.pdf
Kích thước: 433.49 KB
Tải về


LUẬT

PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA RƯỢU, BIA

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Quốc hội ban hành Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.