Luật Phòng Chống Tác Hại Của Thuốc Lá

Đăng ngày: 2024-02-01 17:14:34
Sửa ngày: 2024-02-01 17:14:34
Người đăng: thcstranhungdao

Tên file: T.01.24-Luat-PC-Tac-Hai-Thuoc-La.pdf
Kích thước: 418.28 KB
Tải về


LUẬT

PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

Quốc hội ban hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá.