Dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi: Sẽ thay đổi, bổ sung một loạt chính sách mới

Lịch dạy thay từ ngày 7/12 đến ngày 11/12

Nội dung họp HĐSP nhà trường tháng 12/2018

Lịch Kiểm Tra Học Kì I Năm học 2018-2019

Lịch kiểm tra Tiếng Anh (Kỹ năng nói)

Lịch Kểm Tra Chung Tuần 15

Thông Báo: Bão số 9 gây ảnh hưởng cho các tỉnh Nam Bộ

Phát biểu chia tay hiệu trưởng trường THCS Trần Hưng Đạo

Kiểm tra trực tuyến

Toán lớp 6

Giáo viênthcstranhungdao 
MônMôn Toán
Đăng ký ngay