Luật Sửa Đổi – Bổ Sung Phòng Cháy, Chữa Cháy (số 40/2013/QH13)

Đăng ngày: 2023-10-20 14:45:07
Sửa ngày: 2023-10-20 14:45:07
Người đăng: thcstranhungdao

Tên file: T10.2023_-Luat-SDBS-Phong-Chay-Chua-Chay-40_2013_QH13.pdf
Kích thước: 338.56 KB
Tải về


LUẬT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY