Giải Việt Giã – Chào năm mới BTV

              Căn cứ công văn 255/VTTTT-TDTT ngày 27 tháng 11 năm 2023 của TRUNG TÂM VH, TT&TT về việc hỗ trợ vận động viên tham dự giải Việt giã chào năm mới lần thứ XXV năm 2024 BTV – Number 1.
Được sự chấp thuận của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Giáo, trường THCS Trần Hưng Đạo. 52 Học sinh trường THCS Trần Hưng Đạo đại diện cho Đội tuyển Điền kinh huyện Phú giáo, dưới sự hướng dẫn, tập luyện hết mình của thầy Võ Thoan đã mang lại Hạng 2 cho thể loại Chạy tập thể học sinh Nam THCS.

c004b96f617eca20936f3 3417067fde6e75302c7f2 038a3ee2e6f34dad14e24 9a87aaef72fed9a080ef6 8fa1f0ca28db8385daca5

Tác giả: thcstranhungdao