Tag Archives: thcstranhungdao

29Th9/20
Cong TVX

Mô hình “Thư viện xanh” của Trường THCS Trần Hưng Đạo, huyện Phú Giáo, BD

Mô hình “Thư viện xanh” được nhà trường đưa vào hoạt động trong năm học 2019 – 2020 nhằm góp

17Th4/20
covid 19

Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid_2019 trong tình hình mới.

Thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của thủ tướng chính phủ, sau hai tuần cách ly đã đạt được những kết quả cao